Skip to main content

Ik ben van mening dat 'Goud op school' het meest sterke programma is op het gebied van sociaal emotionele vorming.

Barbara Braiek, leerkracht groep 7

Goud op school licentie voor groep 1 t/m 8

  • Volledig digitaal
  • Gebaseerd op Christelijke waarden
  • Doel is kinderen sociaal, vaardig en sterk te maken

Wil je meer informatie over de visie en achtergronden? Vraag onze brochure aan. 

Al bij de kleuters leren kinderen de Gouden Regel in de versimpelde vorm: ‘Doe als een vriend tegen iedereen.’

Verdieping

In de schooljaren die volgen wordt de kennis hierover verdiept en krijgen kinderen steeds meer inzicht in interactie en hun eigen aandeel hierin.

Zelfde thema’s

Iedere groep volgt dezelfde thema’s, met uitzondering van groep 8. Zij volgen een eigen leerlijn, die aansluit op hun behoeftes. 

Gouden Regel
6 lessen

Ieder schooljaar – tijdens de Gouden Weken – wordt er met dit thema gestart. Het fundament voor de rest van het jaar wordt gelegd. Onderwerpen als vriendschap en vergeving komen aan bod, maar ook wordt er bewust aandacht gegeven aan de groepsontwikkeling.

Conflicten
6 lessen

In dit thema komen onderwerpen aan bod als grenzen aangeven en conflicten voorkomen en oplossen. Kinderen krijgen tijdens deze lessen inzicht in interactie en leren de Gouden Regel toepassen in conflictsituaties. Wat doet een rustige en vriendelijke reactie en waarom?

Wij samen
3 lessen

Dit thema wordt na de kerstvakantie gegeven. Tijdens deze Zilveren Weken wordt stilgestaan bij de kracht van de groep. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen leerlingen onderling? Hoe kun je hiermee omgaan?

Gevoel en Emotie
3 lessen

Het is belangrijk dat kinderen hun eigen emoties kennen, kunnen uiten en verwoorden. Ook moeten zij leren omgaan met de emoties van anderen. Dit alles staat centraal in dit thema.

Identiteit
2 lessen

Jij bent waardevol! Wie je ook bent, wat je ook doet; je mag er zijn! Dat is de belangrijkste boodschap van dit thema. We hebben dit thema opgenomen in de leerlijn, omdat kinderen die zichzelf van waarde vinden, meer zelfvertrouwen hebben en weerbaarder zijn. Tegelijkertijd vinden we het een prachtige boodschap om over te mogen brengen op kinderen!

Social media
3 lessen

Vanaf groep 5 krijgen kinderen lessen op het gebied van social media. De digitale wereld biedt kansen en mogelijkheden, maar er schuilen ook gevaren. Kinderen vergroten tijdens deze lessen hun online weerbaarheid.

21E EEUWSE VAARDIGHEDEN & BURGERSCHAP

Wil je meer weten over Goud? Neem contact met ons op

De Gouden Regel en manier van omgaan met conflicten zijn maar kleine toevoegingen voor leerkrachten, maar maken een groot verschil voor een groep.

Frederike van der Meijden, IB-er EBS Tamar