Skip to main content

We leven in een harde onrechtvaardige gebroken gekwetste wereld.

Wat zouden we onze kinderen daar graag tegen willen beschermen.
Maar feit is dat we dat niet kunnen.

Wanneer je de Gouden Regel centraal stelt dan...

  • Voelen kinderen zich medeverantwoordelijk voor de sfeer
  • Weten ze conflicten te voorkomen én op te lossen
  • Zonder de leerkracht als politieagent
Ook in de thuissituatie en tijdens buitenschoolse activiteiten zullen kinderen hun inzichten en vaardigheden toepassen! Dat wil ik ook!

Hoe werkt de Gouden Regel?

De Gouden Regel is effectief door het principe van de emotionele besmetting. Emotionele besmetting is een neiging die plaatsvindt door de activatie van de spiegelneuronen in hersenen. Deze vindt vaak onbewust plaats, maar kan ook bewust gebruikt worden en is een vorm van sociale invloed. Hoe werken deze spiegelneuronen in het centrale zenuwstelsel? Uit MRI-onderzoek van Rizzolatti en Fogassi (2014) blijkt dat de hersencellen (spiegelneuronen) die actief zijn bij het uitvoeren van gedrag, dezelfde zijn als die actief zijn bij het observeren van dat gedrag. Dit kan verklaren waarom iemand geneigd is gedrag van een ander, bijvoorbeeld een glimlach of de armen over elkaar te slaan wanneer men in gesprek is, te kopiëren. Dezelfde hersengebieden (spiegelneuronen) worden immers geactiveerd. De uitingen van gevoelens worden hierbij niet alleen overgenomen, maar de gevoelens worden ook daadwerkelijk gevoeld. Spiegelneuronen blijken dus ook actief te zijn in het limbisch systeem van de hersenen. Dit verklaart waarom men emoties van een ander snel herkent en begrijpt; ‘jouw pijn is mijn pijn’. 

De verandering die ik heb gezien in mijn groep is zo groot na een interventie van Goud dat ik er nog steeds met verbazing en een grote glimlach op mijn gezicht aan terugdenk.

Barbara Braiek