Skip to main content

We leven in een harde onrechtvaardige gebroken gekwetste wereld.

Wat zouden we onze kinderen daar graag tegen willen beschermen.
Maar feit is dat we dat niet kunnen.

Gebaseerd op de Bijbel

De Gouden Regel is gebaseerd op een tekst uit de Bijbel (Mattheüs 7:12). Wij geloven dat op het moment dat iedereen elkaar op deze manier zou behandelen, er verder geen wetten nodig zijn. We doen dan namelijk geen dingen waarvan we niet willen dat anderen dat bij ons zouden doen en dit betekent automatisch dat je rekening met de ander houdt. Tegelijkertijd laat het je reflecteren op wat je zelf wilt en prettig vindt. Je kent je grenzen en weet die op een goede manier te bewaken.

De Gouden Regel gaat hand in hand met de Bijbeltekst uit Markus 12:31

Heb je naasten lief als jezelf.

We behandelen iedereen als een vriend, zelfs onze ‘vijanden’.

Dit houdt niet in dat kinderen met iedereen vrienden kunnen en moeten zijn. Maar ze kunnen wel iedereen behandelen als een vriend; met vriendelijkheid en respect.

Wanneer je de Gouden Regel centraal stelt dan...

  • Voelen kinderen zich medeverantwoordelijk voor de sfeer
  • Weten ze conflicten te voorkomen én oplossen
  • Zonder de leerkracht als politieagent
Ook in de thuissituatie en tijdens buitenschoolse activiteiten zullen kinderen hun inzichten en vaardigheden toepassen! Dat wil ik ook!

Hoe werkt de Gouden Regel?

De Gouden Regel is effectief door het principe van de emotionele besmetting. Emotionele besmetting is een neiging die plaatsvindt door de activatie van de spiegelneuronen in hersenen. Deze vindt vaak onbewust plaats, maar kan ook bewust gebruikt worden en is een vorm van sociale invloed. Hoe werken deze spiegelneuronen in het centrale zenuwstelsel? Uit MRI-onderzoek van Rizzolatti en Fogassi (2014) blijkt dat de hersencellen (spiegelneuronen) die actief zijn bij het uitvoeren van gedrag, dezelfde zijn als die actief zijn bij het observeren van dat gedrag. Dit kan verklaren waarom iemand geneigd is gedrag van een ander, bijvoorbeeld een glimlach of de armen over elkaar te slaan wanneer men in gesprek is, te kopiëren. Dezelfde hersengebieden (spiegelneuronen) worden immers geactiveerd. De uitingen van gevoelens worden hierbij niet alleen overgenomen, maar de gevoelens worden ook daadwerkelijk gevoeld. Spiegelneuronen blijken dus ook actief te zijn in het limbisch systeem van de hersenen. Dit verklaart waarom men emoties van een ander snel herkent en begrijpt; ‘jouw pijn is mijn pijn’. 

De verandering die ik heb gezien in mijn groep is zo groot na een interventie van Goud dat ik er nog steeds met verbazing en een grote glimlach op mijn gezicht aan terugdenk.

Barbara Braiek