Skip to main content

Er is maar 1 regel: de Gouden Regel

Mieke van VelzenFounder

De meest gestelde vragen…

Er zijn al zoveel programma’s voor sociale vaardigheden. Waarin onderscheidt Goud op school zich?

Wat meteen opvalt is dat er maar een regel is: De Gouden Regel. Deze regel omvat alle andere regels die je maar kunt bedenken. Als iedereen in de maatschappij zich aan deze regel zou houden, zouden er geen andere wetten meer nodig zijn. Wij zijn van mening dat het mogelijk is om in een klas een fijne sfeer te creëren door alleen te werken rondom deze regel.

Daarnaast onderscheiden wij ons in de manier van omgaan met conflicten. We leren kinderen dat je niet met iedereen bevriend hoeft te zijn, maar dat je wel tegen iedereen als een vriend kunt doen. Ook tegen je vijanden. Wanneer je op een vriendelijke, rustige manier reageert op negatief gedrag verandert dit de houding van de ander. Zonder negatief gedrag te accepteren en soft te zijn maakt Goud op school kinderen weerbaar.

Tot slot onderscheidt Goud zich door de rol van de leerkracht tijdens conflicten. De juf of meester hoeft geen oordeel over een conflictsituatie te geven, maar helpt de leerling het probleem zelf op te lossen.

Goud leert in plaats van ‘Stop hou op!’ andere reacties aan. Welke redenen hebben jullie hiervoor?

Het is belangrijk om kinderen al in de onderbouw te leren hun grenzen aan  te geven. Toch is ‘Stop hou op’ vaak niet genoeg. Het andere kind snapt bijvoorbeeld niet wat hij of zij verkeerd doet. Ook wordt er zo regelmatig ‘Stop hou op’ geroepen dat het geen indruk meer maakt. Dan is de leerkracht alsnog nodig om te bemiddelen.

Bovendien is de zin niet te gebruiken als puber of als volwassene. Je leert kinderen niet iets waar ze de op lange termijn iets mee kunnen. Tot slot kun je de zin niet vriendelijk zeggen. Je moet ‘Stop hou op’ op een aanvallende manier zeggen, anders komt het niet op de ander over.

Wij zijn van mening dat er alternatieven zijn die beter passen bij De Gouden Regel en die effectiever zijn – ook voor de toekomst.

Goud op school is gebaseerd op christelijke waarden. Betekent dit dat het programma alleen geschikt is voor christelijke scholen met overwegend christelijke leerlingen?

We zijn open over waar we onze inspiratie vandaan halen: ons geloof in God en Jezus. Toch is ons programma geschikt voor zowel christelijke als openbare scholen en werken we al jaren met beide soorten scholen. Goud is niet bedoeld om te evangeliseren, maar om sociale vaardigheden aan te leren bij kinderen en ze weerbaar te maken.

In sommige delen van lessen komt het christelijke aspect concreter naar voren. Denk aan een christelijk lied of boek of delen van de lessen in het thema identiteit. Mocht jouw school zich hier niet in kunnen vinden, dan kun je dit achterwege laten en alternatieven gebruiken. Vaak worden er alternatieven in de lessen beschreven.

In de lessen van Goud op school komen vaak rollenspellen voor. Wat is jullie gedachtegang hierachter?

Rekenen en lezen leer je door te oefenen, waarom sociale vaardigheden dan niet? Wij zijn van mening dat je leert door te doen en te ervaren. Rollenspellen zijn hier uitermate geschikt voor: in een veilige setting kunnen leerlingen ontdekken wat wel en niet werkt.

Is Goud op school dé oplossing tegen pestgedrag?

Was dat maar waar! Pestgedrag is van alle tijden en van alle rangen en standen. We beweren niet dé oplossing te zijn, maar geven leerlingen wel verschillende mogelijkheden om iets aan het probleem te doen. Vergelijk het met een gereedschapskist; voor verschillende situaties een ander stuk gereedschap. Het geeft kinderen die gepest worden meer dan alleen de optie ‘hulp vragen’.

Is Goud op school gecertificeerd door het NJi?

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een aanvraag, maar dit heeft tijd nodig.

Goud uitproberen?

Onze school heeft interesse in Goud. Kunnen we Goud uitproberen?

Ja, dat kan. Neem contact met ons op via het Contactformulier. Wij maken dan voor de door jullie gewenste personen een licentie aan voor een periode van 6 weken. Hiermee heb je toegang tot de hele methode. 

We komen ook graag bij jou op school om meer informatie te geven over Goud. In ongeveer een half uur leggen we onze visie uit en lichten we toe hoe het programma in de praktijk werkt. Ook is er ruimte voor jullie vragen. Zo heb je echt een idee waar we voor staan en wie we zijn.

Ik heb interesse in de proeflicentie maar mijn school niet. Wat nu?!

Wat leuk dat jij zo enthousiast bent! De proeflicentie is alleen voor scholen die overwegen met Goud op school te gaan werken. Wel hebben we voor individuele leerkrachten af en toe een gratis les beschikbaar. Daarnaast hebben we voor groep 8 een eigen leerlijn die elke school kan gebruiken naast de al bestaande methode. Benader ons gerust en geef aan waar je naar op zoek bent. We kunnen je vast helpen!

Praktische vragen

Uit hoeveel lessen bestaat Goud op school?

De thema’s Conflicthantering en Gouden Regel bestaan uit ieder zes lessen. De thema’s Gevoelens en Wij Samen bestaan uit ieder drie lessen en het thema Identiteit uit twee lessen. Dit betekent dat er 20 lessen zijn. Voor de bovenbouw (vanaf groep 5) zijn nog extra lessen toegevoegd op het gebied van (social) media.

Ik wil graag meewerken aan dit mooie programma. Zoeken jullie nog vrijwilligers, stagiaires of hebben jullie vacatures?

We zijn regelmatig op zoek naar hulp op verschillende vlakken. We hebben bergen werk te verzetten en willen het programma jaarlijks blijven aanvullen en verbeteren.

We zoeken naar universitaire studenten die onderzoek willen doen naar onze methode.

We zoeken naar creatievelingen, leerkrachten en studenten die vrijwillig (of vanuit een stage project) willen helpen met het ontwikkelen van lessen.

We zoeken naar vrijwilligers en studenten op mediagebied die aan de slag gaan met het maken van ondersteunend videomateriaal, animaties, vlogs, design en social media. Je wordt hierbij ondersteund door een senior op dit gebied waar je enorm veel van kan leren.

En we zoeken naar mensen die helpen de licentieomgeving te verbeteren en daar nieuwe lessen invoeren.

Op dit moment zijn er geen openstaande betaalde vacatures. Dit gaat in de komende jaren zeker veranderen, dus stuur gerust je CV.

Goud op school maakt kinderen weerbaar, leert ze sociale vaardigheden die ze nodig hebben in de groep en maakt ze emotioneel sterker en onafhankelijk.

Dorien GriffioenInitiatiefnemer